Det er askimingen Tore Aaberg som på bildet gjør et forgjeves forsøk på å favne det store treet.

En umulig oppgave, siden treet ifølge Aaberg har en omkrets på hele 3,83 meter, målt i brysthøyde på et menneske. På bakkenivå er omkretsen enda mer imponerende, med tykke røtter som griper ned i grunnen.

Rundt 50 meter sørøst for Gaupesteinen – et velkjent landemerke i skogområdet og naturreservatet helt nordvest i Indre Østfold kommune – står grantreet med dimensjoner det ikke finnes flust av her i landet.

Østfolds mektigste?

Den nøyaktige høyden har vi foreløpig ingen opplysninger om, men kanskje noen av våre lesere kan hjelpe oss med det?

Heller ikke alderen på treet vet vi noe om. Avisen får opplyst at det ser friskt og fint ut der det står i det vernede området.

– Det må være blant de største i landet, tror Tore Aaberg.

Han bodde på Tomter i 30 år og er lommekjent i Gaupesteinsmarka. Selv om han har flyttet tilbake til Askim, har han ikke glemt de flotte turmulighetene som skogene nord for Tomter byr på. Og det store grantreet synes han er et imponerende syn.

– Det er ganske gedigent, slår Aaberg fast og får støtte av Svein Syversen, som blant annet har omtalt turmulighetene i Gaupesteinsmarka i en av bøkene sine.

«Østfolds mektigste gran?» spør Syversen på Facebook.

– Det er garantert et av de største grantrærne i Norge, trolig ett av de tre høyeste, sier han til Smaalenenes Avis.

Markerte grense

Flere har kommentert innlegget på Facebook, og blant annet opplyses det at grantreet i Gaupesteinsmarka skal være blant de tre høyeste i Norge.

Ifølge Statsforvalteren i Vestland står Norges høyeste tre i Kaupanger utenfor Sogndal. Kjempe-edelgrana der målte 51,1 meter i høyden sist den ble målt. Nest høyest skal være en sitkagran ved Fløyen i Bergen som ble målt til 50,3 meter i 2017.

Målt i omkrets finnes det nok også giganter som overgår granen i Gaupesteinsmarka. Per-Arne Stenersrød opplyser på Facebook at de har en gigant på Vevlen gård ved Halden, en douglasgran med omkrets på cirka 6 meter.

Elisabeth Unaas og Jan Kjetil Wiese på Unaas gård ved Tomter er grunneiere i Gaupesteinsmarka og har kjempegranen på sin eiendom. Men faktisk står treet helt på grensen mellom flere eiendommer, og nettopp det er noe av grunnen til at det har fått vokse seg stort og mektig.

– Dette er et delingstre, som markerer eiendomsgrensen. Det skal også være et merke i treet som viser dette. At det var et delingstre har gjort sitt til at det ble stående og ikke ble felt i regulær hogst, forteller Jan Kjetil Wiese til Smaalenenes Avis.

I dag står treet dessuten i et fredet område.

Wiese vet ikke nøyaktig hvor høyt grantreet er, men antar et sted mellom 30 og 35 meter.