Kjempeinteresse for ny bane – men mangler penger for å gjøre den enda finere

Kommunen må trolig vente til høsten før banen offisielt blir åpnet, men allerede strømmer barn og ungdom til.