Nå skal det bli enklere for synshemmede å gå i kirken

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg og diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB samarbeider om å legge til rette for synshemmede i bispedømmet. Foto: Privat

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg og diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB samarbeider om å legge til rette for synshemmede i bispedømmet. Foto: Privat

Artikkelen er over 3 år gammel

Mange blinde og svaksynte står utenfor fellesskapet i sine menigheter. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) og Den norske kirke skal legge forholdene til rette.

DEL

3 prosent av alle nordmenn er så synshemmet at det skaper praktiske problemer for dem ihverdagen. KABB er en kristen organisasjon drevet av synshemmede, og har som et av sine formål å bidra til at mennesker med synshemming kan delta aktivt i samfunns – og kirkelivet. Deres erfaring er at få synshemmede deltar aktivt i sine lokale menigheter.

– Dette kan både skyldes praktiske hindringer og at frykten for det ukjente fører til at mennesker som skiller seg fra «normen» ekskluderes fra fellesskapet, mener Hilde Løwén Grumstad, diakon i KABB.

Les også:

– Vi i KABB har god kompetanse til å veilede menighetene i hvordan man legger til rette for synshemmede i menighetslivet, enten det gjelder trosopplæring, konfirmantundervisning eller gudstjenestene på søndager. Men vi får ofte høre at «i vår menighet er det ingen synshemmede». En slik påstand er alltid feil, når vi vet at hele 30 av 1000 kirkemedlemmer har problemer med synet, uttaler Grumstad

Veiledning til menighetene

Borg bispedømme og KABB samarbeider nå om å finne fram til synshemmede i de lokale menighetene, og invitere dem inn i kirkens arbeid. I den sammenhengen er det blant annet laget en håndbok om praktisk tilrettelegging for mennesker med nedsatt syn.

– Hvilke behov for tilrettelegging synshemmede har, er individuelt. Nå drar vi på stangfiske for å finne

de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, sier Grumstad.

Oslo bispedømme finansierer et prosjekt som skal prøve ut hvordan synshemmede barn og unge kan delta i kirkens trosopplæring. Ranveig Bredesen, utdannet diakon og selv blind, leder prosjektet. Det neste halvåret skal hun utarbeide en veiledning for tilrettelegging av de vanligste tiltakene i kirkens trosopplæring.

Glad for samarbeid

– Jeg er glad for det aktive samarbeidet som nå er kommet i gang mellom KABB og Borg bispedømme,

sier biskop Atle Sommerfeldt.

– Bispedømmet er helt avhengig av den kompetansen som KABB har, for at synshemmede i praksis skal møte en åpen kirkedør, og få mulighet til å delta i lokalkirkens mangfoldige fellesskap. Dette skulle være en selvfølge, men vi vet at virkeligheten ikke er slik, legger han til.

De erfaringene vi gjør nå, vil være nyttige for alle menigheter i landet, sier Hilde Løwen Grumstad.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken