Et vedtak hinsides det fornuftige

I kommunestyret forrige onsdag fattet kommunestyret et vedtak mot min stemme om at det skal bygges et nytt stort renseanlegg på Revhaug, som samtidig betyr at det må graves og legges store rør fra Mysen til Revaug i Askim. Kommunestyret hadde ingen kostnadsberegninger eller alternativer det kunne ta stilling til under behandlingen av saken. Kommunestyremedlemmene visste eller vet ikke hva dette gigantanlegget vil koste, men etter hva jeg har fått vite, vil dette alternativet koste et sted mellom 3 til 5 milliarder kroner. Noe som kan påføre innbyggerne vann og kloakkavgift på opp mot 50.000 i året.

Da er det bedre å bruke tid til å kostnadsberegne flere alternativer og i mellomtiden gjøre som statsforvalteren har bedt om. Det kan umulig bli langt nær så dyrt å utbedre de to renseanleggene som kommunen har. Foreløpig er det anslått til 150 millioner kroner.

Forskjellen blir det samme som å bygge et slott når man har et hus, og det er ikke nødvendig. Her er spørsmålene jeg har stilt til kommunen i dag og som jeg mener administrasjonen selv burde ha svart på og lagt fram før kommunestyret fattet vedtak om å bygge et nytt renseanlegg:

«Kommunen har to alternativer når det gjelder renseanlegg slik det er lagt fram for politikerne, enten å utbedre de to renseanleggene ved Revhaug og i Mysen eller bygge et helt nytt anlegg ved Revhaug. Jeg ønsker en oversikt over begge alternativene, det vil si dagens renseanlegg og det å bygge nytt? Den bør inneholde oppfyllelse av rensekrav dvs. forskjellen mellom rensekrav, tidsplan og kostnader per alternativer, samt hva slags utgifter/gebyrer/avgifter de forskjellige alternativene vil påføre innbyggerne? Hva er levetiden på de forskjellige alternativene, og hvor stor bør risikoavsetningen være på vært av alternativene?»

Kommunestyret fattet altså vedtak om å bygge et gigantanlegg uten å ha svar på noen av disse spørsmålene, mot min stemme.