Kaller det strutsepolitikk å avvise forslaget: – Kan ikke banke på dørene og be folk flytte

Skal husene på Kirkengen være fritidsboliger eller boliger?