Feiret ansatte i kommunen for siste gang

 Fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Marianne Grinna, Eileen Rådahl Baastad, ordfører Erik Unaas, Mona Nilsen, varaordfører Øivind Reymert og Rakel Lager (ikke tilstede: Vibeke Alnæs, Monica Berg og Kari Vollebekk).

Fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Marianne Grinna, Eileen Rådahl Baastad, ordfører Erik Unaas, Mona Nilsen, varaordfører Øivind Reymert og Rakel Lager (ikke tilstede: Vibeke Alnæs, Monica Berg og Kari Vollebekk). Foto:

For siste gang ble ansatt i Eidsberg kommune hedret av ordføreren. Til neste år blir Eidsberg en del av den nye storkommunen.

DEL

19 medarbeidere i Eidsberg kommune, med til sammen over 600 års ansettelse ble hedret for sin innsats. Med både gavekort, innrammet trykk – og for de med 30 år og mer også diplom og Norges Vels medalje.

– Dette har kommune gjort hvert år før jul med takk, middag og fortjent applaus, sier ordfører Erik Unaas (H).

På Bamsrudlåven i år var rådmann, ordfører, varaordfører, personalansvarlig og kommuneansatte gjennom mange år samlet til mat og hygge.

25 år i kommunen

Seks personer har vært ansatt i kommunen i 25 år. De fikk et gavekort på 5.500 kroner hver – i tillegg til et trykk med motiv fra Mysen – laget av lokale Olav Tokerud Grafisk.

 Fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Marianne Grinna, Eileen Rådahl Baastad, ordfører Erik Unaas, Mona Nilsen, varaordfører Øivind Reymert og Rakel Lager (ikke tilstede: Vibeke Alnæs, Monica Berg og Kari Vollebekk).

Fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Marianne Grinna, Eileen Rådahl Baastad, ordfører Erik Unaas, Mona Nilsen, varaordfører Øivind Reymert og Rakel Lager (ikke tilstede: Vibeke Alnæs, Monica Berg og Kari Vollebekk). Foto:

Disse har jobbet i Eidsberg kommune i 25 år:

Eileen Rådahl Baastad, Forvaltningskontoret

Marianne Grinna, Mysen skole

Mona Nilsen, Edwin Ruuds omsorgssenter, kjøkken

Vibeke Alnæs, Edwin Ruuds omsorgssenter, kjøkken (ikke til stede)

Monica Berg, Mysen skole (ikke til stede)

Kari Vollebekk, Edwin Ruuds omsorgssenter

13 personer har vært ansatt i kommunen i minst 30 år og har nå sluttet. De fikk et gavekort på 8.000 kroner hver, et innrammet trykk av Tokerud og et diplom, medalje og pin i sølv fra det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste.

Mest imponerende er det med Aase Klevberg, da hun ble pensjonist i høst hadde hun jobbet 42 år sammenhengende som bestyrer i Edwin Ruuds barnehage.

Anne Kari Teig kan vise til 43 års ansiennitet, hun startet i kommunekassa i 1967. Etter noen års permisjon, har hun fra 1990 og fram til i dag vært i hjemmesykepleien.

De som har jobbet i Eidsberg kommune i over 30 år er:

Inger Johanne Authen (ansatt i 34 år), Mysen skole

Aase Klevberg (ansatt i 42 år), Edwin Ruuds barnehage

Liv Åse Løkkevik (ansatt i 36 år), Edwin Ruuds omsorgssenter

Anne Karin Teig (ansatt i 43 år), Administrasjon Hjemmetjenesten

Gunhild Buerødegård (ansatt i 30 år), Kirkefjerdingen skole

Elisabeth Baggetorp (ansatt i 39 år), Eidsberg ungdomsskole

Mette Bratlie (ansatt i 33 år), Susebakke barnehage

Laila Tangen (ansatt i 34 år), Edwin Ruuds barnehage

Anette Holm (ansatt i 38 år), Biblioteket

Linda Marie Bø, (ansatt i 34 år), Mysen skole

Karin Hylander (ansatt i 32 år), Hjemmetjenesten

Anne Beate Oraug Leistad (ansatt i 31 år), Virksomhet barnehage, virksomhetsleder

Solbjørg Liodden (ansatt i 32 år), Edwin Ruuds barnehage

Bak fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Inger Johanne Authen, Liv Åse Løkkevik, Anette Holm, Karin Hylander, Mette Bratlie, Laila Tangen, Anne Karin Teig, varaordfører Øivind Reymert og personalsjef Rakel Lager.Foran fra venstre: Anne Beate Oraug Leistad, Elisabeth Baggetorp, Linda Marie Bø, ordfører Erik Unaas, Aase Klevberg, Solbjørg Liodden og Gunhild Buerødegård.

Bak fra venstre: rådmann Tom-Arne Tørfoss, Inger Johanne Authen, Liv Åse Løkkevik, Anette Holm, Karin Hylander, Mette Bratlie, Laila Tangen, Anne Karin Teig, varaordfører Øivind Reymert og personalsjef Rakel Lager.Foran fra venstre: Anne Beate Oraug Leistad, Elisabeth Baggetorp, Linda Marie Bø, ordfører Erik Unaas, Aase Klevberg, Solbjørg Liodden og Gunhild Buerødegård. Foto:

Artikkeltags