Har tatt over ansvaret for å passe på veiene våre

Brøyte, salte, strø, klippe, vaske bruer og tunneler, rydde søppel, reparere. Nå har nytt firma fått oppdraget av Statens vegvesen for de neste tre årene.