Jernbane-statsråd har hasteinnkalt til møte om Østre linje i morgen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tar imot ordfører Saxe Frøshaug og rådmann Georg Smedhus på sitt kontor i morgen.