Upresist ordvalg!

Espen Volden, Høyre har nesten ingen grense på superlativene i sitt innlegg der han har funnet en ny vri i å fortelle innbyggerne om innholdet i mitt leserinnlegg. Jeg skal ikke kommentere uttalelsene til Volden nærmere, men heller forholde meg til plan- og bygningsutvalgets leder, som også kommenterer mitt innlegg om kommunens renseanlegg i nettutgaven av Smaalenenes Avis. Likevel vil jeg aller først ta selvkritikk på at jeg kunne ha vært mer presis i mitt innlegg som blant annet stod i lørdagens papirutgave.

Etter å ha lest gjennom Smaalenenes' reportasje, sett kommune-tv fra denne saken og lest igjennom mitt eget innlegg på nytt, står jeg fast ved at intensjonen til kommunens administrasjon og vedtaket i kommunestyret er: Å gå vekk fra eksisterende vedtak sette i stand de renseanleggene vi har og i stedet anlegge et nytt renseanlegg ved Revaug med utgangspunkt i det vedlagte mulighetsstudiet.

Jeg beklager at jeg ikke brukte et annet uttrykk enn at «kommunestyret vedtok å bygge et nytt gigantanlegg», selv om det er stor sannsynlighet for at det er dette som blir konsekvensene av kommunestyrets vedtak. Usikkerheten er hvis Statsforvalteren sier nei og hvis kommunestyret etter hvert snur og for eksempel støtter mitt syn.

Det kan være at kommunestyret selv opplever at kostnadene blir så høye at det selv stopper prosjektet av den grunn, men uansett bør innbyggerne være klar over at et slikt forprosjekt på langt nær er gratis. Det vil sannsynlig vis koste mange millioner.

Til en sammenligning kan nevnes forprosjektet som gjelder fortene i kommunen, som skal være et alternativ til blant annet Polenturer osv. Dette forprosjektet som har utløst flere stillinger over et par år, har etter hva jeg kjenner til kostet kommunen bortimot 10 millioner kroner. Bare til sammenligning er det ett års drift av 8 rom på Løkentunet, som har stått tomme lenge.

Jeg nevne innlegget til lederen i plan- og bygningsutvalget. Han erkjenner at hensikten er å bygge et nytt anlegg, men mener at en milliard ikke vil føre til så mange tusenlapper per innbygger. Det er bare det at et slikt «gigantanlegg» som mulighetsstudiet viser til, ikke vil koste bare en milliard, men mye mer.

I tillegg kommer en forholdsvis grov avløpsledning mellom Mysen og det nye planlagte renseanlegget på Revhaug. I mitt forrige innlegg hadde jeg flere spørsmål til kommunen som er ganske vesentlige i forbindelse med både forprosjektet og mulighetsstudiet, men det er ingen som til nå har svart på eller kommentert disse spørsmålene.

Avslutningsvis beklager jeg at det forrige innlegget ikke var så nøyaktig som det kunne ha vært. Jeg er ydmyk overfor innbyggerne i kommunen og kommunen for øvrig og innrømmer at det kan gjøres feil.

Nei, kommunestyret har ikke «fattet vedtak om å bygge et gigantanlegg», slik Finstad skriver

En investering på en milliard betyr derfor ikke så mange tusenlapper per abonnent per år