Starter muslimsk kultursenter: – Veldig godt å bo og leve her

Ørje islamske kultursenter er navnet på lokalet og den nystartede møteplassen midt i slusebyen.