Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus-gjeld: 4,8 milliarder

Artikkelen er over 6 år gammel

Sykehuset Østfold må årlig betale 300 millioner kroner i renter og avdrag for Kalnes-sykehuset.

– De første årene blir avdragene så høye, bekrefter økonomidirektør Marianne Wiik i sykehuset.

Ikke helt fornøyde

Sykehusets økonomiske langtidsplan ble lagt fram for styret tidligere denne uken, men uten økonomisk bærekraft. Årsaken til det er det nye sykehuset. Den store investeringen må nødvendigvis merkes. Gjelden som sykehuset må betjene er altså på 4,8 milliarder kroner, skriver SA.

Styremedlemmene var ikke tilfreds med manglende økonomisk bærekraft, og ga uttrykk for det på møtet tidligere denne uken.

– Et sykehus av denne størrelsen bør klare å hente ut en større effektivisering enn det man har lagt opp til i økonomiplanen, mener styremedlem Per Skaugen Bleikelia.
 

– Dette virker som en beskjeden og ganske konservativ langtidsplan, kommenterte andre.

Venter på Vestby

Administrerende direktør Just Ebbesen bekreftet at de økonomiske forutsetningene er krevende.

– Vi må gjøre betydelige driftstilpasninger de neste årene, uttalte han.
Ebbesen er sikker på at sykehuset klarer å optimalisere driften når man har kommet skikkelig i gang med drift på Kalnes.

– Vi vet det er gevinster å hente på flere områder. Infeksjoner vil reduseres siden vi blant annet får enerom til alle pasienter. Det vil gi innsparinger. Likedan vil liggetiden reduseres, og vi gjør tiltak for å redusere legemiddelfeil, sa direktøren.

Avgjørelsen om at Vestby skal innlemmes i Sykehuset Østfold er også tatt. Dette vil også bidra til å bedre økonomien for Sykehuset Østfold.

Kommentarer til denne saken