TRØGSTAD: Det er en god del års siden det var regelmessig militær aktivitet på Trøgstad fort, men kommende uke vil Forsvaret igjen sette sitt preg på området. Da er det nemlig klart for en av Gardens fire store årlige øvelser, lagt til nettopp det gamle forsvarsverket på Skjønhaug.

Soldater og panser

– Vi kommer med to kompani pluss stab. Det vil si rundt 300 soldater, sier presseoffiser for Hans Majestet Kongens Garde, Marthe Brendefur.
I tillegg kommer det en del militære kjøretøy. Blant annet tre SISU-panservogner.
– Det skal komme ut en folder til lokalbefolkningen i disse dager, slik at de skal være informert om det som skjer. Vi kommer nok til å være mest synlige
garden

Etablert i 1856.
Den norske kongens livgarde, og den største avdelingen i Hæren. Væpnede gardister har døgnkontinuerlig vakt ved de kongelige residenser.
Garden er en del av hovedstadsforsvaret, og er på beredskap for å kunne støtte politiet i krisesituasjoner.
Er underordnet Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter.
Bataljonen består av rundt 1 .100 vernepliktige og 150 ansatte.
Motto: Alt for Kongen!i området rett rundt fortet, men det kan også bli noe militær aktivitet på veiaksene til og fra Trøgstad, fortsetter Brendefur.

Nytt og ukjent

– Hva er det dere skal trene på under denne øvelsen?
– Mange tenker nok først og fremst at Garden handler om drill, flotte uniformer og vakthold foran Slottet, men en gjennomsnittlig gardist har kanskje 30–40 vaktdøgn i løpet av året. Utover det driver vi med andre ting. Denne øvelsen vil være en del av vår feltmessige utdannelse, sier Brendefur.
– Vi skal trene på å sikre objekter, og hvordan plan og beslutning fungerer fra vi får et konkret oppdrag.
– Hvorfor legges øvelsen til Trøgstad?
– Vi ville trene i et område som ikke er så kjent for oss fra tidligere, som kan gi oss noen utfordringer og muligheter til å tenke nytt når vi skal løse et oppdrag, fortsetter Brendefur.
Øvelsen vil foregå i tidsrommet mandag til fredag neste uke, med høyest aktivitet fra tirsdag kveld til fredag.