Fikk du restskatt? Da bør du betale inn det du skylder før 31. mai. Da slipper du å betale renter.

Den foreløpige skatteberegningen i selvangivelsen er et godt pekepinn på om du betalte for mye eller for lite skatte i løpet av fjoråret.

Første pulje med skatteoppgjør kommer 24. juni. Får du ikke oppgjøret da, vil du havne i det løpende skatteoppgjøret som sendes ut i perioden 6. august til 14. oktober.

Alle som leverte selvangivelsen på papir vil få sitt oppgjør tidligst 6. august.

220.000 lønnstagere betalte inn sin restskatt før 31. mai i fjor.