Virksomhetsleder for eiendom og prosjekt, Kenneth Schie, står klar for å ta vannprøver slik at de kan friskmelde vanntårnet som har vært under reperasjon. Problemene forsterkes av at det gamle vanntårnet er blitt satt ut av spill på grunn av hærverk.

– Ja, nå sliter vi. Etter at vi innførte vanningsforbud fredag 26. mai fordi at vanntårnet skulle repareres forrige uke har skjetvingene brukt vesentlig mer vann enn i fjor, sier Schie.

Og skjetvingene har virkelig sjokkvannet mens det ennå var håp. Det er brukt nesten dobbelt så mye vann sammenlignet med samme periode i fjor, forteller virksomhetslederen:

– Nå tømmes det et vanntårn i døgnet. Mens vannforbruket på en vanlig junidag i fjor var på 900 kubikkmeter, er det 16-1.700 kubikkmeter i år, sier Schie, og forklarer:

– Når det tømmes et vanntårn i døgnet har vi ikke mulighet til å fylle det reparerte vanntårnet helt opp, og det må vi for å få tatt nye vannprøver. Nå står vi i kø for å få analysert vannprøvene i morgen, og hvis ikke skjetvingene slår av vannsprederen umiddelbart kan det hende at vi må vente ennå en uke.

Selv om kommunen ikke har noe ris bak speilet å true med, håper Schie nå på stengte kraner for fellesskapets beste. Han liker ikke å ha for lite vann i en lengre periode enn nødvendig.

– Spesielt med tanke på at det er så tørt er det også viktig at vi har vann tilgjengelig om det skulle oppstå en brann. Og dess fortere vi får tatt vannprøver dess fortere kan man også vanne igjen, påpeker han.

Situasjonen forverres av at det gamle vanntårnet, som nå kalles vanntårn 3, også er stengt på grunn av hærverk.

– Jeg er litt skuffet over at vi ikke har hørt noe fra politiet, det er tross alt snakk om kritisk infrastruktur, sier Schie.

Vanntårn 3 må nå undersøkes og kanskje repareres før det kan friskmeldes igjen, og det kan ta et par uker