Inne på dette området settes tyske arbeidere i karantene – får ikke omgås lokalbefolkningen

Hele Trøgstad stadion er omgjort til karantenesone. Grunnen er tyske arbeidere som skal legge nytt dekke på løpebanen.