Innbyggere har foreslått navn på den nye barnehagen – to av forslagene har en spesiell årsak

86 innbyggere har foreslått navn på Markers nye barnehage. To av forslagene rommer ekstra hjertevarme.