Ingen tog i sommer – men det er langt fra stille på Østre linje

Folk er på jobb hver eneste dag i sporet i løpet av de seks ukene jernbanen er sommerstengt.