Ingen steder i Viken skal det plantes flere trær enn i denne kommunen

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler økt satsing på skogen.