Ingen røyk eller flammer - slik trener lokalt brannvesen på å jobbe i varme rom

Høy innsats inne i en stålkonteiner med høy temperatur. Det brannvesenet som trener – uten røyk eller flammer.