Hull på hull preger den viktige gata – nå har kommunen gode nyheter

Storgata i Ørje sentrum har i flere måneder lignet mest på en krøttersti etter at det ble gravd ned kabler fra vindmøllene. Hull på hull, sprekker og humper – og bare ett brukbart kjørefelt. Nå skjer det noe.