Opplæringskontoret for Elektrofag-NELFO Østfold har opplæring av lærlinger og avvikler fagprøver for en rekke fag i elektro. I fjor så ble det avviklet i overkant av 100 fagprøver gjennom Østfold-kontoret. Av disse fikk 23 ungdommer «Bestått meget godt», som er toppkarakter på fagprøve. Det var 21 elektrikere, en energimontør, en telekommunikasjonsmontør. 

– Dette er kremen av våre ungdommer. De har vist en meget god faglig forståelse, og har i tillegg en holdning til faget og kundene, som er av ypperste karakter. Bedriftene, som har fostret disse montørene, har naturligvis vært sterkt medvirkende til at disse ungdommene har fått toppkarakter, sier Terje Yngvar Beck, daglig leder ved Opplæringskontoret for Elektrofag-NELFO

Opplæringskontoret hadde en samling for disse ungdommene samt de bedriftslederne som var involvert, torsdag 1. mars på Quality Hotell, Grålum.

I Indre Østfold så var det fire bedrifter og fem kandidater som fikk «Bestått meget godt» på fagprøve i 2017.

Fra Rakkestad Energi, så hadde Kenneth Beldo fra nettselskapet med seg kandidaten Johannes Kraggerud som fikk høyeste karakter i energimontørfaget. Dag Olav Ringstad i Installasjonsavdelingen hadde med seg kandidaten Dag Aasheim Torp i elektrikerfaget.

I tillegg så hadde Dag Solberg i Spydeberg Elektro med seg kandidaten Jesper Larsen, Jens Håkon Aamodt fra Caverion Askim hadde med seg kandidaten Henrik Kristoffer Thømt Hjort og Hans Martin Hvesser fra Installatøren Indre hadde med seg kandidaten Kristian Engen.