Dette tjener lederne i helseseksjonen i Indre Østfold kommune

Alle lederne i nye Indre Østfold kommune er nå ansatt, og i helsesektoren blir det ikke særlig store endringer. Ansvarsområdene kan se skjevfordelte ut på papiret, men er egentlig balansert, ifølge seksjonssjefen.