I fjor ble det avlet totalt 34.300 tonn med korn fra åkre i Rakkestad kommune. Tallene er regnet ut fra Statistisk sentralbyrås anslag med avling korn per mål i Norge.

Bygg, hvete og havre

Om lag halvparten av kornet som dyrkes i Norge, er bygg. Den andre halvparten fordeles omtrent likt mellom hvete og havre.

I tillegg er det også en mindre produksjon av rug, samt noen oljevekster, som raps. Produksjonstallene på kommunenivå gjelder imidlertid de tre desidert største sortene.

Vi har sett nærmere på SSB-tallene og rangert hver kommune i Norge etter total produksjon. Helt øverst på denne «korn-toppen» finner vi Indre Østfold kommune, der man lander på over 68.000 tonn i fjor.

«Sølvet» går til Nes med 42.700 tonn, mens Rakkestad tar tredjeplassen med 34.300 tonn.

Best på Østlandet

– Jordbruksarealet utgjør bare om lag 3 prosent av Norges landareal. Årsaken til denne lave prosenten er at landarealet består av mye bratt areal, og mye av jorden ligg på berggrunn og inneholder mye stein, skriver SSB i en artikkel om emnet.

– Klima er også en viktig årsak, da landet vårt ligger langt mot nord og har kort vekstsesong. Foruten disse naturgitte forholdene, er dagens norske jordbruk et resultat av den generelle samfunnsutviklingen og politiske rammer, legges det til.

Jordbrukspolitikken har over tid stimulert til kornproduksjon i de områdene av landet som har klima og topografi som er egnet til korndyrking. De beste områdene til korndyrking ligger på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag.

I 2005 var det 16.770 gårdsbruk som dyrket korn i Norge, mens det nå er kommet ned i drøye 10.000 i tallet.