Bygget blir mange millioner kroner dyrere – kan gå ut over elevene

Flerbrukshallen på Knapstad vil koste langt mer enn antatt. Dermed kan opprusting av Knapstad barne- og ungdomsskole bli skjøvet fram i tid.