Da øker tilbudet mandag til fredag fra fire til 13–14 avganger på hverdager. De reisende får også 20 minutter kortere reisetid, ned til 1 time og 10 minutter.

– Dette får vi til på grunn av Follobanen, der togene fra desember kan kjøre raskere til Mysen, noe som gjør at vi også rekker å kjøre flere tog videre til Rakkestad for å snu der, sier drift og leveransesjef i Øst 1, Anita Krosby i Vy i en pressemelding.

Område i vekst

– Vi mener helt klart det er grunnlag for å øke antall avganger. Og det har i flere år vært etterspurt mer enn to avganger hver vei og nå får vi det til. Så skal vi gjøre oss erfaringer med tilbudet i året som kommer og håper så mange rakstinger som mulig velger toget fra desember, sier Krosby.

– Så nå gleder vi oss til å utnytte de mulighetene som åpner seg ved forbedringer av infrastrukturen, der Follobanen kommer svært mange til gode, hele veien til Rakkestad, sier Krosby.

Slik blir tilbudet:

(Merk at dette er de rutetidene som Vy har søkt om, og som venter behandling fra Bane NOR. Det kan derfor forekomme justeringer, men dette blir klart i god tid før 11. desember)

Fra Mysen til Rakkestad:

 • 06:54
 • 09:58
 • 10:58
 • 11:58
 • 12:58
 • 13:58
 • 16:24
 • 17:00
 • 17:58
 • 18:58
 • 19:58
 • 20:58
 • 21:58

Togene starter fra Oslo S cirka en time før avgang Mysen.

Fra Rakkestad til Mysen:

 • 06:16
 • 07:16
 • 09:46
 • 10:46
 • 11:46
 • 12:46
 • 13:46
 • 16:48
 • 17:46
 • 18:46
 • 19:46
 • 20:46
 • 21:46
 • 22:46

Togene ankommer Oslo S cirka 1:10 etter avgang Rakkestad.

– En god start

– Dette er fantastiske nyheter for alle som bor i Rakkestad og i områdene rundt, sier ordfører i Rakkestad, Karoline Fjeldstad, som understreker at et økt kollektivtilbud til og fra Rakkestad har vært et sterkt ønske fra alle som bor i Rakkestad i flere år.

– Flere togavganger er helt klart det jeg får mest henvendelser på fra våre innbyggere. Kontakten med Vy har vært strålende og her har de virkelig lagt seg i selen for å øke tilbudet. Strategisk jobbing og mange møter har det blitt, veldig gøy å få slike resultater, kommenterer ordføreren, som også lokalt har fått ros fra det politiske miljøet for sitt påtrykk for å få til et bedre kollektivtilbud.

– Dette er med på å gjøre Rakkestad mer attraktiv både som bostedskommune og som arbeidsplass. Dette aktualiserer kommunen på en helt nye måte. 70 minutter med tog til Oslo er fantastiske nyheter. Dette er med på å gjøre pendling både til og fra kommunen til en helt ny mulighet, mener Fjeldstad og peker på at samarbeidet med Indre Østfold regionråd har vært avgjørende.

– Vi er en region i vekst og hele Østre linje trenger flere togavganger. Dette er en meget god start.

– Gir store muligheter

Regionrådsleder Saxe Frøshaug peker på at bedre kollektivtilbud til regionens 62.000 innbyggere har hatt prioritet i regionrådet i flere år.

– Når nå innbyggerne i Rakkestad får tilnærmet samme togtilbud på hverdagene som byene Askim og Mysen, vil det bety veldig mye for et samlet Indre Østfold. Dette gir store muligheter for næringsliv, kulturliv, uteliv og ikke minst utdanningsinstitusjonene. Vi skal både styrke våre to videregående skoler og vi skal etablere høgskole-/Fagskoletilbudet Campus Mysen, da kommer bedre togforbindelser til å gi store muligheter, sier en fornøyd regionrådsleder Saxe Frøshaug, og legger til:

– Nå får vi en god grunnrute, og gode argumenter for å reise mer kollektivt. Noe som igjen kan vi enda mer tog på Østfoldbanens Østre linje.