Fra og med i dag, søndag 11. desember, kan reisende glede seg over kortere reisetid mellom Oslo og Ski. Reisetiden blir også kortere mellom Østfoldbyene og hovedstaden. Bane NOR åpner Follobanen for trafikk etter en omfattende byggeperiode med et av Norges største samferdselsprosjekter, skriver Bane NOR i en pressemelding.

– Den offisielle åpningen er mandag 12. desember når H.M. Kongen klipper snoren og åpner Follobanen på Oslo S. Kongen, Kronprinsen, statsministeren og samferdselsministeren er til stede på markeringen, som holdes i både Oslo og i Ski. Det samme er Statsforvalteren i Oslo og Viken, og Oslo og Nordre Follos ordførere, heter det i pressemeldingen.

Med Follobanen blir togkapasiteten mer enn doblet, med effekt fra første dag. Dobbeltspor mellom byene gir dobbelt så mange avganger mellom Oslo og Ski, og også flere avganger mellom Oslo og alle byene i Østfold. Det blir også bedre kapasitet i trafikken når togtilbudet blir spredt på den nye Follobanen og på Østfoldbanens lokallinje.

– Jernbanebygging er samfunnsbygging. Jernbanen har historisk lagt føringer for hvor byer og tettsteder er etablert. Med Follobanen legger vi nå til rette for at Oslo og områdene sør-øst for Oslo blir et felles bo- og arbeidsområde. Det blir enklere å ha større avstand mellom hjem og jobb, og pendlerhverdagen blir bedre i hele regionen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR, i pressemeldingen.

Nye avgangstider i Indre Østfold

Dette er de nye avgangstidene for tog i Indre Østfold, retning Oslo S. Toglinjen kalles nå R22.

 • Fra Mysen stasjon er de nye avgangstidene ett minutt over hel time; 08.01, 09.01 også videre. Tidligere gikk togene fem minutter på hel time.
 • Fra Slitu stasjon fem minutter over hel. Ved Slitu er det av- og påstigning ved behov.
 • Fra Askim stasjon 11 minutter over hel.
 • Fra Spydeberg stasjon 20 minutter over hel.
 • Fra Knapstad stasjon 23 minutter over hel.
 • Fra Tomter stasjon 28 minutter over hel.
 • Ankommer Oslo S 56 minutter over hel.

Dette er de nye avgangstidene for tog i Indre Østfold, retning Mysen.

 • Fra Oslo S til Mysen er de nye avgangstidene når klokken er hel; kl 09.00, 10.00 også videre.
 • Fra Tomter stasjon 28 minutter over hel.
 • Fra Knapstad stasjon 32 minutter over hel.
 • Fra Spydeberg stasjon 36 minutter over hel.
 • Fra Askim stasjon 44 minutter over hel.
 • Fra Slitu stasjon 49 minutter over hel.
 • Ankommer Mysen stasjon 54 minutter over hel.

Det går også noen ekstra tog på morgenen og ettermiddagen.

Kilde: vy.no

Nordens lengste jernbanetunnel

Follobanen går gjennom Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den 20 kilometer lange tunnelen er også den første lange jernbanetunnelen i Norge med to adskilte tunnelløp; ett for trafikk mot Ski og ett for trafikk mot Oslo. Her kan togene kjøre i om lag 200 kilometer i timen.

Med ferdigstillelse av Follobanen har Bane NOR fullført bygging av dobbeltspor på de viktigste, innerste delene av InterCity.

– I dag er en jernbanehistorisk dag, og vi er stolte over å åpne Follobanen for trafikk slik at de reisende kan merke de positive effektene av et av våre største moderniseringsprosjekter de siste ti årene. Flere og raskere tog i regionen gjør det også enda mer attraktivt å velge utslippsfri, klima- og miljøvennlig reise med tog i stedet for bil, sier Frimannslund.

Fakta om Follobanen og Follobaneprosjektet

Bane NOR startet hovedarbeidet med det store Follobaneprosjektet i 2015. Det er lagt ned 18 millioner arbeidstimer i byggingen av hele prosjektet. Mer enn 2000 selskaper og entreprenører har samarbeidet med Bane NOR som byggherre om å bygge banen. Over halvparten av selskapene som har deltatt er norske eller norskregistrerte.

Flere år med planlegging og forarbeid, pluss sju år med bygging har gått med. Hele prosjektet har kostet 36, 8 milliarder kroner (justert for prisstigning).

I tillegg til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski omfatter prosjektet nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, ny innkjøring for tog til Oslo S gjennom den nye Kongshavntunnelen, tunnel under Middelalderparken og opprusting av parken. Prosjektet omfatter også et nytt og moderne kollektivknutepunkt på Ski, og betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.

– Det er mange som har bidratt til å planlegge og bygge Follobanen, og som vi kan gratulere med vel utført arbeid i dag. Jeg er glad og stolt over innsatsen som er lagt ned i dette store og krevende prosjektet, sier Gorm Frimannslund.