Hytteeierne som saksøkte staten for karantenekrav for Sverige-reisende, har nå levert anken sin til Høyesterett.

I en pressemelding opplyser Heidi Furustøl og Einar Rudaa, som er talspersoner for administrasjonsgruppen for søksmålet, at over 1.200 hytteeiere og andre personer støtter søksmålet økonomisk.

– Engasjementet og giverviljen har vært imponerende, også blant de uten eiendom i Sverige. Det sier noe om hvor prinsipielt viktig denne saken er blitt for mange, sier de i pressemeldingen.

I starten av juni fastslo Borgarting lagmannsrett at karantenekravet for folk som har overnattet på hytta i Sverige, var gyldig. Hytteeierne fikk først medhold i Oslo tingrett, men regjeringen anket saken umiddelbart og vant.

I dommen til lagmannsretten lød det: «Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi.»

(©NTB)