Trafikkulykker med vilt er en stor utfordring både for dyr og mennesker. Det er grunn til å reflektere over hva som kan gjøres i tillegg til god farsavpasning og skilt. Ulykkene skjer oftest der siktmuligheten er dårlig, oftest på grunn av tett skog.

På motorvei er dyr utestengt via tette gjerder. På fylkes og riksveier gjøres det mer eller mindre ingen ting for å holde dyr unna veien, hvorfor?

Trafikkskolen krever at noe gjøres :

Rydd 15 meter sikt på begge sider av veien. Store trær trenger ikke nødvendigvis felles, men fjern kratt som vokser mellom trærne samt kvist trærne flere meter opp slik at det blir større mulighet til å se dyret tidsnok.

Det er helt uakseptabelt at dette ikke gjøres. Se for deg mc-føreren som kjører gjennom disse områdene hvor du mange ganger har krattskogen 1 meter i fra deg, russisk rulett.

Statens vegvesen må ta dette inn i sine buskjetter, dette er ingen stor kostnad, men er det vilje til å gjøre noe.

2022 var et år hvor ulykkestallene på pekt bratt oppover igjen. Dette er ett enkelt tiltak for å dempe risiko.

Ønskelig med svar fra Statens vegvesen.