Når de verste vindpust eller stormer alt etter ståsted og kunnskap har lagt seg så vil man gradvis se og også oppleve hvorfor vi i FrP har inngått en såkalt samarbeidsavtale med bl a SV/ Sp og Ap.

Vi er alle valgt inn av våre sympatisører og vil også føre den politikken vi er valgt inn på.

For noen så synes det utopisk å samarbeide med partier på sosialistisk side. Dette samarbeidet er av valgteknisk art og vil muligens være vanskelig å forstå og også godta for de som ikke vet hva det innebærer.

For oss i FrP så vil det bli lettere å få frem vår FrP-politikk i posisjon enn i opposisjon. Vi skal ikke føre andre partiers politikk. Så er det nevnt.

Vi håper og tror at også dere som har stemt oss frem vil se at dette var det eneste riktige valget for oss når mandatfordelingen ble som den ble.

Vi har regnet og snudd hver stein for å finne den mest gunstige sammensetning som var mulig. Med våre seks innvalgte representanter så ble vi forespurt om vi ønsket å bli med på et samarbeid. Dette ble drøftet og diskutert grundig, og selv med ulikt ståsted blant oss så valgte et enstemmig styre og vi innvalgte representanter å gå for denne avtalen. Og vi tror at dette best gagner partiet og vår mulighet til å påvirke det politiske landskap de følgende 4 år med FrP - politikk.

Vi ber derfor om tålmodighet og ro slik at vi kan fullføre dette slik vi mener det er best for å få frem vår egen politikk.