Trafikksikkerhet må ha ett videre perspektiv enn fartsgrenser.

Fartsgrensen står der om det er sol eller mørkt, glatt eller tørt, sommer som vinter, fartsgrensen ett forbudsskilt, den har ingen situasjonsforståelse, den angir bare hva som er høyeste fartsgrense på denne veien.

Innenfor denne rammen skal føreren tilpasse farten til vær og trafikkforhold slik at ulykker unngås. Gjennom sin føreropplæring er han eller hun utdannet til å løse de oppgavene som kan oppstå.

Ett lokalt eksempel kan være Susebakkeveien hvor fartsgrensen er 50 kilometer i timen, det betyr ikke at det skal kjøres i 50 kilometer i timen. Det er ikke et påbud. Veien har egen gang og sykkelvei, inneholder i tillegg forskjellige svinger, kryss, gangfelt, utkjøringer som er godt merket.

Dette er vanlige utfordringer føreren er utdannet til og løse på en god måte, noe de aller fleste gjør. Når det klages på at noen kjører langt over lovlig fartsgrense så er det ikke fartsgrensen det er noe feil med, men føreradferden. Min erfaring med strekningen er at de fleste tilpasser fart godt.

Å sette grensen ned til 50 kilometer i timen betyr sannsynligvis at flere mister respekten og bryter grensen, fartsgrenser må være rimelig logiske da holder de fleste seg innenfor.

Den offentlig trafikksikkerhetsdebatten med samferdselsministeren i spissen maler på om fartsgrenser, debatten må vinkles mot føreradferd. Vi må rette fokuset mot den kjøremåten du praktiserte på trafikkskolen den gjelder også etter at du har tatt lappen. Det skal ikke være en kjøremåte før førerkort og annen etterpå.

Slutt å skylde på fartsgrensene, det er førernes kjøremåte som må under lupen.

Norskføreropplæring har hovedfokus på en adferd som unngår ulykker. Kompetansen inneholder mange deler , her er noen, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, selvinnsikt, risikoforståelse, sosialt perspektiv og ikke minst vilje til å bruke kompetansen på en god måte, for å nevne noe.

Denne kompetanse må også pleies i form av erkjennelse i den offentlige debattom trafikksikkerhet. Denne kompetansen må synliggjøres og bevisstøres i den offentlige debatt.

Målet er at vi skal fortsette og kjøre slik vi er opplært til, noe de aller fleste gjør, også dette må frem i media.

Se langt fremover og hold fokus på arbeidsoppgaver, dette er nok den største utfordringen når skjermer av forskjellig art ønsker din oppmerksomhet. En aldri så liten refleksjon, hvordan hadde effekten blitt om politiet tok en titt på kjøremåten, stoppet noen og ga ros for god kjøremåte?

Hold fokus!