Åpent spørsmål til ordfører Saxe Frøshaug

Da kommunehuset i Trøgstad ble tatt i bruk for noen år siden, ble det samtidig reist en flaggstang på plassen foran bygningen. Det norske flagget ble heist, og alle forsto at sånn skulle det være, inntil i sommer da to ble skutt og drept og et tjuetalls uskyldige såret av en terrorist i Oslo; en brutal handling som enhver norsk borger tar avstand fra.

Da disse linjene ble skrevet 31, juli var flaggstangen foran kommunehuset fortsatt dekorert med prideflagget. Vårt nasjonale flagg ble tatt ned og erstattet med prideflagget for å markere vår støtte til de berørte etter dramaet i Oslo en lørdagsnatt for noen uker siden.

For vårt norske flagg er det egne regler for når det skal heises og hales. Så vidt vi forstår, finnes det ikke tilsvarende regler for prideflagget som har vært til beskuelse natt som dag.

Mange har hatt spørsmål og kommentarer til flaggingen på Skjønhaug. Ordfører Frøshaug utfordres derfor til å svare på et par spørsmål:

– Er det et politisk vedtak eller en administrativ beslutning som ligger til grunn for at det norske flagget ble erstattet av prideflagget.

– Hvor lenge mener ordføreren vi må vente før vi igjen får se det norske flagget i stanga foran kommunehuset.

Trøgstad 31. juli 2022