Vi er midt i arbeidet med å lage Indre Østfold kommune sin første kommuneplans arealdel. En viktig del av arbeidet har vært å gjøre politikerne så kunnskapsrike som mulig, blant annet om plan og bygningslovens paragrafer om regulering og byggesak.

En kommune fortjener politikere som har kunnskap om hvilket ansvar og hvilken myndighet de har i forhold til arealbruk.

Arealstrategien forventer vekst i hele kommunen. Med 1% vekst over alt betyr det drøyt 20 personer pr. år i Tomter, rundt 150 i Askim og rundt 70 på Mysen.

Når Solbergåsen løftes fram som en spesiell sak, så skyldes det antagelig at den alene med 700 boenheter legger beslag på hele Tomters forventede vekst i mange tiår.

Vi er selvfølgelig klar over og opptatt av at folk selv skal få velge hvor de skal bosette seg eller etablere næringsvirksomhet. Og målet er å ha tilgjengelige arealer til boligbygging og næringsutvikling spredt i hele kommunen.

Det er mange hensyn å ta når arealer skal disponeres. Slike hensyn skal vi få synliggjort og vurdert når administrasjonen legger fram arealdelen til politisk behandling i mars.

Smaalenenes Avis mener å vite at Senterpartiet ønsker å ta ut Solbergåsen av arealplanen for å gjøre det om til LNF-område. Hvor avisa henter denne kunnskapen fra, aner ikke vi.

Solbergåsen har ikke vært til noen form for politisk behandling i denne kommunestyreperioden og Senterpartiet har ikke diskutert dette arealet i noen sammenheng.

Tenold varsler søksmål på mange titalls millioner kroner mot kommunen om han ikke får bygge i Solbergåsen

Rystende, uforståelig og helt uakseptabelt!

Kjøpte åsen for å bygge over 700 boliger – nå vurderer kommunen komplett byggeforbud

Tomter, Knapstad, Spydeberg og Askim har hatt den sterkeste befolkningsveksten de siste tiårene