Hver tredje koronapasient hadde fedme som risikofaktor