− Spørreundersøkelsen avdekker et stort gap mellom alle som oppgir at de forventer økt etterspørsel etter hurtiglading, og de som faktisk har planer om å imøtekomme etterspørselen gjennom å etablere nye hurtigladetilbud, sier Iman Winkelman, leder av Virke Servicehandel.

Medlemmene i Virke som svarer

Virke Servicehandel har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge hvordan den norske bensinstasjonsbransjen er rustet i møte med veksten i antall elbiler. Litt over 200 medlemmer svarte.

Innen 2025 vil det være 800.000 elbiler på norske veier. Elbilforeningen og NAF har beregnet at det må bygges mellom 5.000 og 8.000 hurtigladere de nærmeste årene for å unngå kapasitetsproblemer og lange ladekøer.

− Overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner med tilbud om hurtiglading er avgjørende for å kunne tilby bilister et godt servicetilbud langs norske veier i fremtiden, forteller Winkelman, som mener at det mange steder ikke er tilstrekkelig el-infrastruktur for etablering av et hurtigladetilbud.

− For å få fart på utbyggingen av ladetilbudene langs norske veier må det først sørges for bedre tilgang på grunnleggende infrastruktur, slik at etablering av ladestasjoner blir enklere, sier Winkelman.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

− Effekttariffen bør tilrettelegges

Dagens prismodell på elektrisitet innebærer at de som tilbyr hurtiglading må betale nettleie som inkluderer et effektledd. Denne prismodellen medfører høye faste kostnader for ladetilbud der etterspørselen varierer mye fra dag til dag, og gjør tilbudet mer begrenset sammenlignet med hva som er tilfellet i bynære områder.

− Effekttariffen bør tilrettelegges slik at det blir mer lønnsomt å bygge ut flere ladestasjoner, og myndighetene bør få fortgang i arbeidet slik at tilbudet kan bli bedre i distriktene. Mange medlemmer rapporterer også at kommunenes saksbehandlingstid varierer stort, og at dette i enkelte tilfeller medfører betydelige forsinkelser i planer om etablering av ladetilbud, avslutter Winkelman.