Hundrevis av små og store ravinedaler i Indre Østfold kan bli flate fine jorder i fremtiden.

Østein Østre mener kommunen kan tjene penger på massedeponier samtidig som bøndene i Indre Østfold kommune får mer arealer å dyrke mat på.