– Våren og sommeren i år har vært den verste vi kan huske når det gjelder hundemøkk