Gå til sidens hovedinnhold

«Homofili er ikke samstemt med mord i bibelen»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Smaalenenes Avis 8. juni uttaler gruppeleder i Trøgstad Frp, Jarle Lindahn, at «Homofili er samstemt med mord og drap i bibelen». Dette er et sleivete utsagn som ikke bare er sårende for svært mange mennesker, men som også reflekterer en lite gjennomtenkt bibelbruk.

LES OGSÅ: Jarle Lindahn (Frp) vil ikke heise regnbueflagget: – Homofili er samstemt med mord og drap i Bibelen

Det er klart at bibelen i noen ganske få tekster uttaler seg negativt om homofili. De viktigste av disse er tekstene finner vi i Paulus brev: 1 Korinterbrev 6,9-11, Romerne 1,26-27 og 1 Timoteus 1,8-10.

Hvordan disse tekstene skal forstås er svært omdiskutert blant kristne. Noen mener at disse tekstene sier at homofilt samliv ikke bør aksepteres av kirken. Andre – undertegnede inkludert – mener at tekstene ikke bør forstås på denne måten. Dette har flere årsaker: For det første er det svært uklart om det Paulus skriver om kan sammenlignes med et forpliktende kjærlighetsforhold mellom to likeverdige parter, slik vi kjenner i dag. For det andre skal vi huske på at dette slett ikke er det eneste punktet hvor mange av oss er uenige med Paulus når det gjelder sosialer ordninger. Tekster av samme mann har blitt brukt til å nekte kvinner å bli prester, å underordne kvinner under sine menn og til og med til å forsvare slaveri. Selv om Paulus er en fantastisk forfatter på de aller fleste områder er det derfor mange av oss som ikke synes at en skal ta alt Paulus skriver om sosiale ordninger for god fisk. Vi ser det helhetlige budskapet bibelen har om forpliktende kjærlighet og gode rammer for denne kjærligheten som langt viktigere en Paulus’ enkeltvers, og kan derfor glede oss sammen med alle dem som endelig kan begynne å uttrykke sin kjærlighet til hverandre uten skam, frykt eller straff. Jeg ser med glede at regnbuebannerne svaier over Mysen i disse dager.

LES OGSÅ: Frp-Lindahn høstet sterke reaksjoner etter å ha uttalt seg om homofili: – Jeg ønsker ikke å tråkke noen på tærne

Jeg har, på tross av dette synet, både respekt og forståelse for kristne som er uenige med meg. Imidlertid synes jeg at Lindahns uttalelse om at homofili i følge bibelen er like ille som drap svært vanskelig kan forsvares. Jeg må anta at han baserer denne uttalelsen på 1 Timoteus 1,8-10, hvor Paulus skriver «[Vi] forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.»

Selv om Lindahn har rett i at bibelen på dette ene stedet omtaler homofili og drap i samme setning, betyr ikke det at bibelen mener de to tilsvarer hverandre. For det første er dette, så vidt jeg vet, den eneste plassen hvor disse nevnes sammen. Og mens homofili, som nevnt over er et heller sjeldent tema i bibelen, er det åpenbart at bibelen fordømmer drap – for eksempel i så kjente tekster som de ti bud, og historien om Kain og Abel.

LES OGSÅ: «Regnbue – hver farge bærer et løfte knyttet til Guds vesen»

For det andre nevner Paulus ikke bare homofili og drap i dette verset, men også mange andre synder, deriblant løgn. Og hvem av oss kan vel påstå å aldri ha løyet? I en annen, helt tilsvarende liste i Romerne 1 ramser Paulus opp både tyveri og griskhet på samme måte. Man kan derfor like gjerne si at griskhet er samstemt med drap i bibelen, som å si at homofili er det. Og det skal merkes at bibelen på generelt grunnlag kritiserer rikdom og kjærlighet til penger, og uærlighet langt oftere og grundigere enn den snakker om homofili.

For det tredje er det tydelig at Paulus sitt poeng ikke er å sammenligne synder. Der han nevner homofili blant andre synder gjør han det for å eksemplifisere noen synder mennesker gjør. Og et grunnleggende poeng i hele Paulus’ forfatterskap er jo nettopp at ingen mennesker kan kalle seg syndfrie. Så det kan med rette sies at Paulus betraktet homofile mennesker som syndere. Men han betraktet også alle heterofile mennesker som syndere. Disse tekstene kan derfor ikke brukes til å rangere synder eller mennesker på noen som helst måte.

LES OGSÅ: Breivik (H) og Frøshaug (Sp) vil heise Pride-flagget på rådhuset – men på én betingelse  

Det er dermed i mine øyne helt galt å si at bibelen stiller drap og homofili på lik linje. Det jeg imidlertid reagerer aller mest på i Lindahns uttalelse er hvordan den fordømmer en stor gruppe mennesker – en gruppe som fortjener kirkens beklagelse for forferdelig behandling over lang tid, heller enn dens fordømmelse. Selv for dem som deler Lindahns syn på homofili, så er det et helt grunnleggende prinsipp i kristendommen å dømme seg selv heller enn andre. Eller for å bruke Jesus eget uttrykk: Det gjelder å se bjelken i sitt eget øye, heller en flisa i den andres øye. Et annet minst like viktig prinsipp er å møte mennesker som de de er. Uavhengig av hvilket syn man har på homofili skal kirken møte homofile mennesker med åpne armer, med kjærlighet, med forståelse og med lyttende ører – slik alle andre mennesker skal.

I 2017 vedtok kirkemøtet at det skulle bli tillat for likekjønnede par å gifte seg i Den norske kirke. I mine øyne er et av de aller mest positive resultatene av denne avgjørelsen at mange mennesker som har følt seg avvist av kirken hele sitt liv nå opplever at det finnes plass i kirken også for dem. Det var ingenting Jesus brukte mer tid på da han levde på jorden enn å møte dem som var utstøtt, som ble sett ned på, som ble mobbet eller trakassert. I disse dager er det utrolig viktig at vi i kirken kan møte homofile mennesker, både blant kirkens ansatte, blant kirkens medlemmer, og blant dem som ikke er medlemmer av kirken, med den samme kjærlighet og respekt som Jesus ville vist dem. Og det er utrolig viktig at vi tar deres vitnesbyrd og opplevelser på alvor. For uavhengig av bibeltolking er en ting klart: Homofile mennesker fortjener langt mer fra sine kristne medmennesker enn sleivete fordømmelser i lokalavisen.

Kommentarer til denne saken