HOBØL: Vansjø-Hobølvassdraget (tidligere kalt Morsa) har i flere tiår slitt med dårlig vannkvalitet. I 1999 startet Morsaprosjektet opp. Et omfattende prosjekt som kort fortalt skulle redde vassdraget. En forskningsrapport utarbeidet av Norsk institutt for bioøkonomi slår fast at det er en signifikant nedgang i fosforkonsentrasjoner i Hobølelva, til tross for at vannføringen har økt i samme periode.

Roser innbyggerne

– Logisk sett skulle det bli mer fosfor og partikler, men dette betyr bare at kvaliteten er langt bedre nå, sier Carina Rossebø Isdahl, daglig leder vannområde Morsa.

Elven lever sitt eget liv, og er ikke enkel å snu når vannkvaliteten er dårlig. I tillegg er vanskelig å kontrollere flere faktorer som spiller inn på dens kvalitet, som nedbør. Isdahl roser derfor beboere langs elven, grunneiere og bønder som har gjennomført kostnads- og tidkrevende tiltak som man først ser resultater av etter flere år.

– Her har mange ting virket sammen gjennom et systematisk arbeid i nesten 20 år. Men den viktigste delen av jobben er gjort av lokale krefter som har gjennomført tiltak. Det vil si huseiere som har oppgradert separate avløpsanlegg eller knyttet seg til kommunalt avløpsnett, bonden som har gjennomført miljøtiltak på gården sin og kommunene som har gjort tiltak på kommunale avløpssystemer, sier Isdahl.

Hun understreker imidlertid at de ikke er i mål.

LES OGSÅ: Hvis Hobølelva forurenses påvirkes drikkevannet til 70.000 innbyggere 

Mange vil lære

– Nei, arbeidet må fortsette.

– Hva betyr dette arbeidet for folk?

– Hobølelva påvirker drikkevannet til 70.000 innbyggere, da den munner ut i Vansjø som er drikkevannskilden. Men at det er økologisk god status i vassdraget er en skikkelig gladnyhet for alle som bruker det. Til bading, båt, fiske og annet, sier Isdahl.

Morsas overvåking viser i følge forskerne med såkalt statistisk signifikans at tiltakene som er gjennomført og fortsatt gjennomføres virker: Vannkvaliteten i Hobølelva og Vansjø blir klart bedre. Med en såpass solid dokumentasjon, kommer eksperter fra både Russland. Myanmar og andre steder i landet og i verden for å lære av Vannområde Morsa som var et pilotprosjekt i Norge.

Fakta

Vannområde Morsa er en videreføring av Morsaprosjektet som startet opp i 1999. Det er et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og brukerinteresser for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget.

Vansjø-Hobølvassdraget het i gammel tid Morsa.