Disse indre østfoldingene handler mest lokalt – derfor reiser Arild hit

Av

I Indre Østfold har omsetningen i detaljhandelen gått ned. Unntaket er Hobøl og Askim. Hos Spar på Ringvoll har omsetningen økt etter at butikken har fått post i butikk.