Kontrakten for mottaket for ungdom på Mysebu går ut, men flere vil drive det videre

MYSEBU

MYSEBU

Oppdraget med å drive mottak i Mysen slutter 1. april. Men trolig blir det nye år med samme virksomhet.

DEL

MYSEN: – Utlendingsdirektoratet (UDI) lyser ut ny kontrakt fra samme dato, og vi skal levere inn tilbud, sier Olav Strand i Ostra Consult as.

Samme firma driver mottaket i Hobøl. Og kontrakten for dette går også ut samme dato. For Hobøl er det ikke lyst ut ny konkurranse ennå.

Også Halstein Saunes i Link as varsler at hans firma også vil levere tilbud på ny drift ved Mysebu. Link driver dagens mottak, der beboerne er ungdom mellom 15 og 18 som venter på å få asylsøknaden sin avgjort.

Olav Strand er på jakt etter et piano.

Olav Strand er på jakt etter et piano. Foto:

Det er Paal Diskerud som eier Mysebu (tidligere Bondelagets folkehøyskole) og han skal være villig til å leie ut til det firmaet som får tilslaget.

Det nye mottaket for EMA (enslige mindreårige asylsøkere) skal drives med noe færre plasser enn i dag. Perioden er tre år med opsjon på ytterligere tre år.

Verken Olav Strand eller Halstein Saunes legger skjul på at det er blitt langt færre kontrakter med UDI å konkurrere om, og at det blir desto viktigere å sikre seg en ny.

Artikkeltags