Stort engasjement rundt nytt kjempeanlegg – hobling redd avfall skal havne rett i bekken

Rundt et 20-tall engasjerte hoblinger hadde spørsmål til Fortums planer om et plastgjenvinningsanlegg i kommunen.