Jublet over nei til massedeponi – føler seg likevel ikke helt trygge

Marit Lippestad (26) er odelsjente og Fredrik Anstensrud (28) er odelsgutt. Etter politikernes enstemmige nei til massedeponi i Hobøl, smilte de bredt.