Gå til sidens hovedinnhold

Krepsepest påvist i Hobølelva – forbyr all fangst

Artikkelen er over 4 år gammel

HOBØL: Det blir forbudt å krepse i Mossevassdraget nedstrøms demningen til Steinkistedammen (Enebakk) med alle tilhørende sidevassdrag. Dette omfatter både Hobølelva, Tangenelva og videre sørover til Våler og Vansjø og til utløpet ved Moss, melder Mattilsynet.

Årsaken er påvisning av smittesporer for krepsepest.

«Veterinærinstituttet har påvist høye konsentrasjoner av krepsepestsmitte (sporer) i vannprøver fra Tangenelva (Ytre Enebakk). Prøvene ble tatt nedstrøms demningen ved Våg der Tomterveien krysser Tangenelva, og før innløpet til Mjærvannet. Det er påvist høy konsentrasjon av smitte i vannet, og et slikt nivå er kun vanlig når det er et pågående utbrudd», skriver Matilsynet i en pressemelding.

Ber folk stoppe all krepsing nå

Forbudet mot krepsing vil gjelde fra det tidspunktet Mattilsynet får fastsatt en soneforskrift, og vil i tillegg omfatte andre aktiviteter som kan spre krepsepestsmitte til andre områder. Dette vil innebære at all krepsing i dette området skal opphøre umiddelbart fra dette tidspunktet, heter det videre.

Det vil heller ikke være tillatt å ta med kreps eller fisk, enten de er levende eller døde, og ei heller transportere vann og alle typer fiskeredskap og båter til andre vassdrag og områder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Smittefaren vurderes som høy og Mattilsynet vil appelere til publikum om å allerede nå stoppe krepsingen i dette området og å følge de ovennenevnte smitteforebyggende rådene i påvente av at forskriften blir vedtatt.

«Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger denne uken om fravær av kreps i Mossevassdraget fra Mjærvann og Hobølelva nedstrøms til Elvestad. Mattilsynet vurderer på bakgrunn av disse funnene at sannsynligheten er høy for at det er krepsepest som har ført til utryddelse av krepsen i disse områden.»

En av disse er Knut Arne Trulsrud som onsdag uttalte seg til smaalenene.no om det svært merkbare fraværet av kreps i Hobølelva

Dette er krepsepest

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps. Sjukdommen er dødelig for kreps, og medfører utryddelse av bestanden av edelkreps i smittede områder. Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som fisker etter kreps har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag. Kilde Mattilsynet.

Slik hindrer du smitten fra å bre seg

  • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.
  • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
  • Melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.
  • Desinfiseringsmetoder:
  • Tørking i badstu ved minst 70°C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
  • Desinfisering med Virkon S.
  • Vasking med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit : 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
  • Vasking med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
  • Frysing: -10°C i minst ett døgn.
  • Koking under lokk i minst 5 min.


 

Kommentarer til denne saken