På de oransje skjerfene som Kirkens Bymisjon hengte opp i Mysen tirsdag morgen er det festet en lapp som oppfordrer folk til å melde seg som bøssebærere til tv-aksjonen som er søndag 21. oktober. Cathrine Myhre i bymisjonen på Mysen forteller om et stort engasjement blant frivillige.

– Har dere ikke nok bøssebærere i Eidsberg?

– Vi har rundt 70, men mangler ennå rundt 20, opplyser Cathrine Myhre.

Årets tv-innsamling går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn ved å åpne dører. Pengene som samles inn, skal gå til å skape 700.000 nye møter mellom mennesker og en rekke nye tilbud til personer som står utenfor i samfunnet.

I Skiptvet melder ordfører Svein Olav Agnalt at komitéleder Torgunn Skjelle Sollid har alt på plass og nok bøssebærere.

I Marker forteller ordfører Kjersti Nythe Nilsen at nok bøssebærere har meldt seg – noen hun sier er veldig bra.

I Spydeberg opplyser Bodil Lunde Flobakk ved frivilligsentralen at kommunen trenger noen flere sjåfører og bøssebærere for å dekke opp utkantstrøkene.

– I år er oppmøtet ved Hovin kirke – hvor det er gudstjeneste. De som ikke vil delta på den, kan møte opp litt senere for å få utdelt bøsser, sier hun.

I Hobøl trenger kontaktperson og sekretær for tv-aksjonen, Lise Mørk, flere folk. Spesielt til kjørerutene på Tomter.

– Derfor håper vi frivillige med bil kan melde seg – for å dekke opp utkantstrøk, sier hun.

I Trøgstad melder ordfører Saxe Frøshaug at kommunen mangler fire bøssebærere.