Revisjonen har kontrollert Hobøl ASVO: Bør lyse ut ledige stillinger eksternt

Det bør være en hovedregel at Hobøl kommune og selskaper hvor denne har eierandeler, lyses ut eksternt, anbefaler kommunerevisjonen.