Etterlyser gangvei opp til populært møtested: – Utrolig dårlig planlagt

Pål Rypdal i Knapstad vel er ikke nådig mot Statens vegvesen. – Merkelig at ikke gang- og sykkelveien ble bygget helt opp til stasjonen, sier han.