Legger ned kafédriften, men har en plan for aktivitet i lokalene: – Vanskelig å tjene penger

Randi Martinsen (65) er daglig leder i Tomter Cafe og Bar. Etter jul har hun begrenset åpningstidene. Rett og slett fordi besøket er for dårlig og inntjeningen lik null.