Tidlig i vår var Monica Marcella (Naturvernforbundet) og Sondre Krokeide (Birdlife) på farten for å lokke fiskeørn til å slå seg ned langs Glomma i Indre Østfold. Siden en del av ørnas naturlige redeplasser er rammet både av ekstremvær og skogbruk, har målet vært å etablere nye hekkeplasser for de flotte fuglene.

Så langt tyder alt på at antallet ørnunger har økt med 50 prosnet.

– Varmt og tørt vårvær har tydeligvis vært gunstig for ørna, i mange reder har vi funnet tre unger, forteller Krokeide.

Hockeytalentet Sondre (21) fikk stygg skade: – Måtte finne på noe helt annet

Liker seg ved elva

De siste par årene har Krokeiede jobbet aktivt med et av prosjektene til Birdlife (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). I samarbeid med Rune Aae på Høgskolen i Østfold kartlegges og merkes fiskeørn i distriktet, og for å få opp bestanden legges det også til rette for at ørna skal finne fine redeplasser når de kommer trekkende nordover fra Afrika om våren.

– I fjor talte vi 54 unger. I år er vi oppe i 70, og vi har fremdeles ti reir igjen å sjekke, så vi håper på 80, sier Krokeiede.

Det hårete målet om å få hundre nye fiskeørn i Østfold i år ble ikke nådd, men resultatene kan fort bli bedre neste år.

– Det er de unge hannfuglene som kommer nordover først, og de finner og gjør i stand et revir. Neste sommer er det altså klart for å lokke med seg en hunn hjem til reiret, forklarer Krokeide, som studerer utmarksforvaltning på Høgskolern i Innlandet.

– Hvor i fylket er økningen størst?

– Det er langs Glomma, faktisk. Vi har nye reir i Rakkestad, Trøgstad, Skiptvet og Spydeberg. I Spydeberg har vi også et nytt reir ved Lyseren, forteller Sondre Krokeide.

Finner døde fugler i Indre Østfold, men Mattilsynet kommer ikke – lokale bønder er livredd skummel sykdom

Takker grunneierne

Spydebergingen Monica Marcella fra Naturvernforbundet har vært med på å sette opp sju av plattformene i Indre Østfold. Hun synes det var stor stas da det viste seg at én av disse plattformene er blitt tatt i bruk.

– Vi satser på at det blir flere til neste år, at de unge ørnene vender tilbake sommeren etter, sier hun.

I redet der Marcella var med på å merke ørnungene var det to unger og ett egg som ikke var klekket.

– Det blir sendt til NINA (Norsk institutt for naturforskning) og sjekkes blant annet for miljøgifter, opplyser Marcella.

Det var første gang hun var ute og merket ørn.

– Merkingen må jo skje før de kan fly. Kyllingene ser nesten ut som en voksen ørn. De var store, 1,8 kilo hver, men samtidig oppførte de seg som andre kyllinger og var rolige og tillitsfulle. Det er utrolig flotte fugler, sier Marcella, og retter en takk til grunneiere som har lagt til rette for å etablere redeplassene.