Her tar politikerne i Follo en beslutning som er dårlig nytt for Indre Østfold

Kommunestyret har vedtatt å returnere planforslaget til Bane Nor om hensettingsanlegg syd for Ski og nytt jernbanespor for Østre linje. Det kan føre til statlig regulering.