Indre Østfold kommune ønsker at flere barnehager skal bli såkalte temabarnehager. Det kan være med pedagogiske konsepter som musikk, idrett, natur og friluft, kunst og kultur.

– Vi skal bli en idretts- og friluftsbarnehage, slår styrer Lene Ruud Andresen i Prestenga i Askim fast.

Arbeidet er godt i gang. Ansatte, foreldre og barn er med på laget.

– Barna skal selvsagt også være med på å utforme aktivitetene,understreker Ruud Andresen. Hun legger til at barn i bevegelse uten tvil får bedre fysisk og psykisk helse.

Høy puls en time daglig

Et av tiltakene i forbindelse med å bli idretts- og friluftsbarnehage er at barna gjennom lek og andre aktiviteter skal ha høys puls i minst 60 minutter – med tilsvarende hvile.

– Dessuten ønsker vi å være bærekraftig. Vi har blant annet en egen sansehage hvor barna er med på å så frø om våren og ta inn grønnsaker om høsten. De er også med på å sanke frukt. Dette brukes i matlagingen hvor barna deltar en gang i uken, opplyser Ruud Andresen.

Prestenga barnehage het Parkveien barnehage fram til flyttingen i 2008. Parkveien barnehage hadde tradisjon for ukentlige turer langs Solbergfosslinna til hoppbakken i Prestenga. Dette videreføres i Prestenga. I tillegg har barnehagen to dager i uken i Askimhallen hvor de lærer om fotball, håndball og andre idretter.

– Vi er også ofte i Folkeparken og på Askim stadion. Om vinteren er vi på skøytebanen, opplyser styreren.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette er andre tiltak for å bli temabarnehage:

  • Alle barna er ute hver dag.
  • De går turer minst en gang i uken.
  • Barnehagen er i full gang med en prosjektplan og et årshjul med fysiske aktiviteter.
  • Målet er at barn og unge skal oppleve inkluderende fellesskap som fremmer helse, trygghet, trivsel og læring
  • Barn og familier som trenger ekstra bistand, skal få dette tidlig for å bli i stand til å mestre livet mest mulig på egen hånd.

Helsefremmende barnehager

Catrine Bjerke Bakker opplyser at de kommunale barnehagene allerede er godkjente som helsefremmende. Det innebærer blant annet at barna ikke får søtsaker eller kaker. Når det er bursdager, får de for eksempel servert fruktspyd.

Barna får daglig servert frokost, i hovedsak et varmt måltid til lunsj og et lett måltid, med for eksempel frukt og knekkebrød, på ettermiddagene.

Vil være idrettsbarnehagen i kommunen

– Kan andre barnehager i Indre Østfold kommune også bli idrettsbarnehager?

– Vi ønsker at det skal være Prestenga som er nettopp det, sier Lene Ruud Andresen.

Ifølge seksjonsleder barnehage, Catrine Bjerke Bakker, snuser flere barnehager i kommunen på å bli temabarnehager nå. Målet er at kommunen skal ha et mangfold av ulike typer barnehager og et mangfold av ulike konsepter. Men det er kun Prestenga som har kommen lengst i arbeidet. Der er de i full gang med arbeidet for å bli en godkjent temabarnehage.

– Hvem skal godkjenne dette, Bakker?

– Når arbeidet med å utforme prosjektet er ferdig, applauderer vi dette og da er barnehagen godkjent, opplyser hun.

Barnehagenes utforming

Under møtet i livsløpsutvalget nylig ble politikerne orientert om saken. Der forklarte seksjonslederen at konseptet for den enkelte barnehage skal utvikles med bakgrunn i barnehagens utforming, beliggenhet, personalets spisskompetanse og foreldremedvirkning. Målene i overordnede planer og for barnehagenes lek- og læringsarena, må stemme overens med intensjonene.

Sa nei til å kutte i åpningstidene i barnehagene

Nå vet elevene hvor maten kommer fra – politikerne liker deres praktiske læringsarena